Politologické aspekty veřejné správy

Verze pro tisk
Lukáš Valeš a kol.
16/03/2017
Politologické aspekty veřejné správy
ISBN: 
80-7380-010-1

Kniha je společným projektem autorského týmu odborníků na politologii, veřejnou správu a správní právo, která má za cíl uvést čtenáře do problematiky české veřejné správy (teorie veřejné správy, vývoj veřejné správy na českém území, její reforma, veřejná správa na úrovní obcí a krajů apod.). Cílovou skupinou knihy jsou především studenti společenskovědních oborů - v prvé řadě politologie a sociologie. Proto je zde věnována zvýšená pozornost vztahu politiky a veřejné správy. Za stěžejní téma tohoto vztahu považují autoři mimo jiné poměr státu a územní samosprávy. Územní samospráva má v českých zemích dlouholetou tradici. Tato kniha se snaží ukázat na její nezastupitelnou roli pro vývoj a zdárné fungování moderní demokracie a také připomenout význam samosprávy - zejména na úrovni obcí a měst - pro českou politiku a její dějiny.