Úvod do informační vědy

Verze pro tisk
David Bawden, Lyn Robinson
17/03/2017
Úvod do informační vědy
ISBN: 
978-80-88123-10-1
Monografie Úvod do informační vědy autorů Davida Bawdena a Lyn Robinson (oba působí na City University London) je pravděpodobně nejnovější publikací o rozsahu a struktuře moderní informační vědy nejen v Evropě, ale s největší pravděpodobností i na světě. Bereme-li v úvahu skutečnost, že práce byla vydána na sklonku roku 2012, nic novějšího a přesvědčivějšího není na knižním trhu ve světě ani u nás. David Bawden a Lyn Robinson jsou známými osobnostmi nejen pro české knihovnictví a knihovny, ale i pro českou a slovenskou informační vědu, neboť se podíleli na celé řadě vzdělávacích aktivit v Evropě, České republice a na Slovensku. David Bawden byl několikrát pozván jako hlavní řečník oborových konferencí do České republiky nebo na Slovensku.
 
Hlavní témata monografie, pracující s informační vědou od jejích základů, struktur a konceptů, teorií a historických souvislostí, velkého příběhu dokumentů v historii lidstva, stejně jako v dilematech organizování a vyhledávání informací, jsou rozčleněna do 15 velkých kapitol.
 
Přínosem této knihy o informační vědě je i velká výprava do hraničních oborů, jako například do témat počítačové vědy, také do filozofických pohledů a interpretací. Autoři neopomíjejí kapitoly s výkladem fyzikálních, biologických a sociálních vlastností pojmu informace a umí rovněž přejít do matematických teorií informace.
 
V publikaci jsou obsažena témata týkající se teoretických a praktických aspektů informací, statě o digitální či mediální gramotnosti, principech informačního chování, o vývoji digitálních knihoven, správě informací a řízení znalostí. Důležitá a dnes v souvislosti s hodnocením vědy opěvovaná témata bibliometrie a informetrie mají rovněž poměrně dost základního prostoru. Významné části jsou věnovány výzkumným metodám v informatice včetně etiky informačního výzkumu. Závěrečná kapitola nastiňuje budoucí vývoj informační vědy. Je opravdu těžké předpovídat budoucnost informační vědy, která se nachází uprostřed bouřlivého světa informační exploze, počítačů a souvisejících technologií, ale také v turbulence nových sociálních a ekonomických změn.
 
Cenné jsou doplňky a vybavení jako tabulky, grafy, obrázky, a dokonce i fotografie. Celá monografie je velmi čtivá, čitelná, typograficky příjemná, srozumitelná a stylisticky vyrovnaná. Na konci knihy autoři uvádějí další přehledové publikace o informační vědě, stejně jako časopisy a klíčové databáze pro informační vědu a knihovnictví.
 
Monografie je určena zejména začínajícím i zkušeným odborníkům v oblasti informační vědy a knihovnictví. Určitě a naléhavě bude přínosná studentům oboru informačních studií a knihovnictví a také jejich učitelům, případně zájemcům z jiných oborů s tématy informační společnosti srozuměnými.
 
 
-Richard Papík