Vedle sebe šli jsme dálnou poutí... : vzpomínky ze života dvou bratří

Verze pro tisk
Bedřich Frída, Jaroslav Vrchlický, Jiří Hubáček
12/09/2017
Vedle sebe šli jsme dálnou poutí... : vzpomínky ze života dvou bratří
ISBN: 
9788073086978

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.

https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/vedle_sebe_sli_jsme_dalnou_pouti_vzpominky_ze_zivota_dvou_bratri-1421