Velká blízkovýchodní nestabilita : Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950--2015

Verze pro tisk
Černý, Karel
16/01/2018
Velká blízkovýchodní nestabilita : Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950--2015
ISBN: 
978-80-7422-595-6

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovnávací analýzy. Ta vychází z teze o vysoce nerovnoměrném tempu změn v jednotlivých dimenzích modernizace. Jedná se tak o důsledek rychlých socio-demogra? ckých změn, jako je populační růst, urbanizace, expanze médií a vzdělanosti, pomalejšího vývoje hospodářství, neznatelné či regresivní politické změny projevující se erozí schopnosti států vládnout či absencí demokratizace. Výsledkem je kumulace společenského napětí, jež se manifestuje trojím de? citem: prosperity, demokracie a bezpečí.