Život bez rukávů : autobiografická trilogie

Verze pro tisk
Hrabal, Bohumil
21/09/2017
Život bez rukávů : autobiografická trilogie
ISBN: 
978-80-204-3508-8

V prvním díle volné autobiografické trilogie Svatby v domě vzpomíná autor očima své ženy Pipsi na první léta společného života. Ve zprostředkovaných memoárech se vrací k svému seznámení s pokladní v hotelu Paříž, k jejich svatbě a začátkům společného života na periferii v Libni, ve studeném pavlačovém domě v ulici Na hrázi. Svatby v domě mají tvar novely, komponované jako mírně ironická parodie na ženskou četbu a podané jako osobní výpověď Hrabalovy ženy. Barvitý monolog Vita nuova portrétuje autora i dobu, přináší staré i nové historky, v nichž se čtenář setkává s malířem Vladimírem Boudníkem, Egonem Bondym či básníky ze skupiny 42. Vita nuova je experimentální text, v němž se jednotlivé motivy řadí do rytmického proudu obrazů, do něhož se sice vrací interpunkce, ale výsledný dojem je ještě více přerývaný a výpověď se tříští na zdánlivě nesouvislé sekvence. Děj třetí části nazvané Proluky začíná rokem 1963 v čase vydání Hrabalovy první knihy a vypravěčkou je opět jeho manželka, která se vrací k jejich společnému životu v Libni. Jejími ústy se autor dotýká minulých radostí i strastí, ve vzpomínkách se vrací do Nymburka a k členům své rodiny. Velká část je věnována přátelům a dalším literárním druhům. Soubor doplňuje podrobný poznámkový aparát, úvodní studie literárního teoretika Milana Jankoviče a výběr dobových kritických ohlasů.