NOVÉ KNIHY

Datum: 12/09/2017
Ondřej Horák, Vojtěch Mašek, Jiří Franta, David Böhm
ISBN: 978-80-87260-84-5

Jaké tajemství skrývá slavný Chudý kraj Maxe Švabinského? Který umělec přijde ve válce o ruku, a přesto se stane světoznámým fotografem? Kdo jsou dva proslulí architekti, kteří u nás během jednoho...

Datum: 12/09/2017
Pavel Juráček
ISBN: 9788070041833

Společný svazek...

Datum: 12/09/2017
Keith A. Quesenberry
ISBN: 978-1-4422-5153-3

Social Media Strategy is your guide to practicing marketing,...

Datum: 11/09/2017
Jeffrey M. Perloff
ISBN: 978-1-292-15445-9

Understand the practical, problem-solving aspects of microeconomic theory. 
Microeconomics: Theory and Applications with Calculus uses calculus, algebra, and graphs to present...

Datum: 11/09/2017
Bill Kovach, Tom Rosenstiel
ISBN: 978-0-8041-3678-5

Seventeen years ago, the Committee of Concerned Journalists gathered some of America’s most influential newspeople to ask the question, “What is journalism for?” Through exhaustive research,...

Datum: 11/09/2017
Georges Balandier
ISBN: 9788072728015

"Esejistická" kniha tohoto slavného antropologa analyzuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny...

Datum: 11/09/2017
Oleg Suša, Marek Hrubec a kol.
ISBN: 978-80-7419-251-7

Kniha rozvíjí teoretický odkaz věhlasného myslitele, podle kterého se dosavadní společnost (tzv. první moderna) dostala do rizikového stádia svého technologického vývoje v důsledku nezamýšlených...

Datum: 11/09/2017
Andrea Slováková
ISBN: 978-80-906751-1-7

Co může o filmu prozradit filmová věda, disciplína, která jej uchopuje kriticky, historicky i teoreticky? Film se vlivem technologií i diváckých nároků neustále proměňuje a s...

Datum: 11/09/2017
Alena Wagnerová
ISBN: 978-80-7419-252-4

Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice. Jejím základem bylo...

Datum: 11/09/2017
David Klimeš
ISBN: 978-80-265-0645-4

Smysluplný program sociálně-ekonomické reformy pro Česko je tady! Česká společnost zažívá od roku 1989 nejúspěšnější a nejsvobodnější období své historie. Dosavadní sociální a ekonomický model...