NOVÉ KNIHY

Datum: 03/10/2017
Remišová Věšínová, Kamila
ISBN: 978-80-246-3177-6

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a...

Datum: 03/10/2017
Škodová, Markéta
ISBN: 978-80-7476-113-3

V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze...

Datum: 03/10/2017
Asociace komunikačních agentur
ISBN: 80-239-5564-0

Mediální agentury musejí reflektovat vývoj trhu, který se stále rychleji proměňuje. Je to dáno jak změnami mediálního a spotřebního chování uživatelů, tak i proměnou samotných médií. Rozšiřující...

Datum: 02/10/2017
Machek, Jakub
ISBN: 978-80-7579-001-9

Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací...

Datum: 02/10/2017
Dvořáková, Žaneta
ISBN: 978-80-7308-732-6

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především...

Datum: 02/10/2017
Clark, Marilyn
ISBN: 978-92-871-8398-9

Journalists are under threat in Europe. Different forms of violence against journalists have increased significantly over the last decade: from physical attacks, to intimidation and harassment,...

Datum: 02/10/2017
Balibar, Étienne
ISBN: 978-80-246-3670-2

Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha...

Datum: 02/10/2017
Zahradník, Petr
ISBN: 978-80-7400-527-5

Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými...

Datum: 02/10/2017
Horáček, Cyril
ISBN: 978-80-7422-577-2

Cyril Horáček (1862–1943) byl národohospodář a profesor politické ekonomie na právnické fakultě české univerzity v Praze. Po vzniku Československa se za agrární stranu aktivně angažoval v politice...

Datum: 02/10/2017
Borovička, Lukáš
ISBN: 978-80-200-2682-8

Pojem „světový názor“ je v současných českých humanitních vědách spojován především s pojmem „ideologie“, ba dokonce je s ním ztotožňován – přičemž „ideologií“ se zpravidla myslí normalizační...