NOVÉ KNIHY

Datum: 03/03/2015
ISBN: 978-80-246-2785-4

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické...

Datum: 30/01/2015
Verčič, Dejan
ISBN: 978-0-415-99514-6

Expanding on the theoretical framework for studying and practicing public...

Datum: 03/03/2015
Trent, Judith
ISBN: 978-1-4422-0672-4

ow in its seventh edition, ...

Datum: 03/03/2015
Maarek, Philippe J.
ISBN: 978-1-4443-3235-3

Campaign Communication and Political Marketing is a comprehensive,...

Datum: 03/03/2015
Billings, Andrew C.
ISBN: 978-1-4522-7913-8

Offering the most comprehensive and diverse approach to the study of...

Datum: 03/03/2015
Noam Chomsky
ISBN: 978-80-246-2629-1

Výbor textů amerického jazykovědce a filosofa Noama Chomského zahrnuje jeho klíčové společenskokritické texty napříč...

Datum: 03/03/2015
Miroslav Novák
ISBN: 978-80-7419-052-0

Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd...

Datum: 10/10/2014
KOSTELECKÝ, Tomáš
ISBN: 978-80-7419-166-4

Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou si otázku, zda...

Datum: 10/10/2014
Jaroslav Pažout (ed.)
ISBN: 978-80-87912-10-2

Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry. (...) Publikace si klade za cíl přispět...