NOVINY A ČASOPISY

Verze pro tisk

V oblasti novinářské literatury jsme jednou z nejlépe vybavených knihoven v ČR. K dispozici máte aktuální denní tisk či vybrané odborné časopisy z oborů studovaných na FSV.

Starší čísla novin a časopisů dlouhodobě a systematicky archivujeme a zpřístupňujeme – sbírka vázaných novin a časopisů tvoří téměř 60 % knihovního fondu. V této sbírce jsou zastoupeny nejrůznější česká a zahraniční periodika od 2. poloviny 19. století až po současnost. Z českých novin jmenujme např. Národní listy, Národní politiku, Lidové noviny, Venkov, České slovo, Právo lidu, Pražský ilustrovaný zpravodaj. Tato část knihovního fondu je nejbohatší co do počtu svazků, zároveň však nejnáročnější na organizaci knihovního fondu. Představuje však svojí komplexností unikátní sbírku v rámci celé ČR.

tištěné noviny a časopisy

elektronické noviny a časopisy

 • využijte elektronické informační zdroje ke studiu odborných časopisů, článků a novin z prestižních vydavatelství
 • starší převážně české noviny můžete studovat také v elektronické podobě v digitální knihovně Kramerius – plný přístup v knihovně Hollar u počítačů vedle pultu
 • Portál elektronických časopisů UK
 • přímo v knihovně získáte přístup do elektronických archivů těchto periodik (žádejte u knihovníka):
  • The Economist
  • ForMen
  • Hospodářské noviny
  • Marketing a media
  • Respekt
  • Strategie

Jak si půjčit tištěné noviny a časopisy?