STARÉ TISKY

Verze pro tisk

Vlastníme kolekci starých tisků 17. – 19. století. Jsou to především vzácná periodika. Z nich pro ilustraci uveďme Kramériusowy c. k. wlastenské nowiny (1794, 1809), Kwěty české (1. ročník 1834), Občanské noviny z revolučního roku 1848, Slovan (1850/51), Hlasatel český (1. ročník 1806), Der Kranz (1725), Neuer Titular und Wirtschaftskalender (1771), Máj – jarní almanach (1858) aj.

Vlastníme též různá vzácná vydání klasiků české literatury 19. století a mnoho dalších ojedinělých knižních titulů. Svazky vyžadující zvláštní péči jsou uchovávány v knihovním trezoru. Vzácné tisky vystavujeme na příležitostných výstavách pořádaných UK nebo různými knihovními institucemi. Výpůjčky originálů z těchto fondů nejsou povoleny. Jak vzácné tisky, tak nejvíce využívaná periodika se snažíme převést do elektronické podoby, abychom je mohli zpřístupnit našim uživatelům.