E-knihy

Kolekce elektronických knih ze společensko-vědních oborů, lingvistiky, historie, filozofie a umění.
Společný přístup jak pro ebrary Academic Complete, tak pro vlastní výběr titulů ebrary na UK.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
Google Scholar umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů.
Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající oblast sociálních věd, zejména politických věd a mezinárodních vztahů.
Vybraná kolekce e-books (učebnice, encyklopedie, slovníky) od nakladatelství Kluwer Academic Publ. a Springer (275 titulů).