Monitoring médií

Monitoring médií – plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.
Monitoring zahraničního tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy.
Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.