Knihovna Jinonice

Knihovna Jinonice

Knihovna Jinonice

S radostí oznamujeme, že od 1. července 2020 je knihovna v Jinonicích součástí knihovny Fakulty sociálních věd UK. Pro uživatele bude opět otevřena v září, a to v prostorách bývalé studovny v Jinonicích, U kříže 611/3.  

Provoz společné areálové Knihovny TGM v Jinonicích byl definitivně ukončen 12. 6. 2020. Veškerý její fond bude během léta rozdělen mezi Fakultu humanitních studií a Fakultu sociálních věd.

Knihy Fakulty sociálních věd bude možné vracet od 23. června v Knihovně FSV na Smetanově nábřeží (Hollar).

Knihy Fakulty humanitních studií nebude po určitou dobu možné vrátit. Pokud je potřebujete nutně odevzdat, domluvte se s knihovnou FHS prostřednictvím e-mailu: knihovna@fhs.cuni.cz.

Žádné objednávky z jinonického fondu nebudou během letních měsíců možné.