Kontakty na zaměstnance

Kontakty na zaměstnance

Vedoucí

Prázová Irena, PhDr., PhD
informační gramotnost, e-zdroje

irena.prazova@fsv.cuni.cz 222 112 212

Knihovna Hollar

Klos Jonáš
digitalizace, pohledávky, data steward

jonas.klos@fsv.cuni.cz 222 112 295

Suchyňová Radka, Mgr.
tajemnice, akvizice, katalogizace

radka.suchynova@fsv.cuni.cz 222 112 250

Sošková Michala, Mgr.
OBD, identifikátory

michala.soskova@fsv.cuni.cz 771 128 401 

Váchová Hana
výpůjční protokol, periodika, MVS

hana.vachova@fsv.cuni.cz 222 112 279

Fialová Zuzana, PhDr.
správa e-zdrojů, OBD

zuzana.fialova@fsv.cuni.cz

222 112 258

Poštolková Alžběta, Bc.
systémový knihovník

alzbeta.postolkova@fsv.cuni.cz

222 112 257

 

Knihovna Opletalova

Nováková Ivana
výpůjční protokol, odpisy knihovního fondu

ivana.novakova@fsv.cuni.cz 222 112 331
 

Simota Martin, Mgr.
výpůjční protokol, koordinátor open access a open science

martin.simota@fsv.cuni.cz 222 112 331

Knihovna Jinonice

Filko Jan, Bc.
výpůjční protokol, periodika

jan.filko@fsv.cuni.cz 778 464 331

Komárek Aleš, Mgr.
výpůjční protokol

ales.komarek@fsv.cuni.cz 778 464 332

Slabochová Jitka, Mgr.
katalogizace, správa fondu

jitka.slabochova@fsv.cuni.cz

778 464 331

Chybík Radek
výpůjční protokol, MVS

radek.chybik@fsv.cuni.cz 778 464 332

Poštolka Ráchel, Bc.
výpůjční protokol, katalogizace, správce EDIS UK 

rachel.postolka@fsv.cuni.cz 778 464 332

Depozitář Krystal

Lipovský David
skladník

42436615@fsv.cuni.cz 220 563 428

Služby

Meziknihovní výpůjční služba - mvs@fsv.cuni.cz

Elektronické informační zdroje - zdroje@fsv.cuni.cz

Nákup literatury - akvizice@fsv.cuni.cz