Kontakty na zaměstnance

Kontakty na zaměstnance

Vedoucí

Prázová Irena, PhDr., PhD
informační gramotnost, e-zdroje
irena.prazova@fsv.cuni.cz 222 112 212

Knihovna Hollar

Klos Jonáš
digitalizace, výpůjční protokol
jonas.klos@fsv.cuni.cz 222 112 295
Suchyňová Radka, Mgr.
tajemnice, akvizice, katalogizace
radka.suchynova@fsv.cuni.cz 222 112 250
Sošková Michala, Mgr.
OBD, identifikátory, SK ČR
michala.soskova@fsv.cuni.cz 771 128 401 
Váchová Hana
výpůjční protokol, periodika, MVS
hana.vachova@fsv.cuni.cz 222 112 279
Miriam Kohoutová, Mgr. 
 
miriam.kohoutova@fsv.cuni.cz

222 112 258

Kavanová Alžběta, Bc.
systémový knihovník

alzbeta.kavanova@fsv.cuni.cz

222 112 257

Fialová Zuzana, PhDr.
správa e-zdrojů

zuzana.fialova@fsv.cuni.cz  

 

Knihovna Opletalova

Nováková Ivana
výpůjční protokol, odpisy knihovního fondu
ivana.novakova@fsv.cuni.cz 222 112 331
 
Simota Martin, Mgr.
výpůjční protokol
martin.simota@fsv.cuni.cz 222 112 331

Vašáková Barbora Ráchel, Bc.
výpůjční protokol

barbora.rachel.vasakova@fsv.cuni.cz  222 112 331

Knihovna Jinonice

Filko Jan, Bc.
výpůjční protokol, periodika

jan.filko@fsv.cuni.cz 778 464 331

Komárek Aleš, Mgr.
výpůjční protokol

ales.komarek@fsv.cuni.cz 778 464 332

Slabochová Jitka, Mgr.
katalogizace

jitka.slabochova@fsv.cuni.cz

778 464 331

Chybík Radek
výpůjční protokol, MVS

radek.chybik@fsv.cuni.cz 778 464 332

Depozitář Krystal

Lipovský David
skladník
42436615@fsv.cuni.cz 220 563 428

Služby

Meziknihovní výpůjční služba - mvs@fsv.cuni.cz

Elektronické informační zdroje - zdroje@fsv.cuni.cz

Nákup literatury - akvizice@fsv.cuni.cz