Kontakty na zaměstnance

Kontakty na zaměstnance

Vedoucí

 

Prázová Irena, PhDr., PhD
informační gramotnost, e-zdroje

222 112 212
KNIHOVNA HOLLAR  
Bjaček Jakub, Bc.
digitalizace, výpůjční protokol
222 112 257
Kohoutková Kateřina
tajemnice, nákup knih, katalogizace
222 112 250
Schermerová Marcela
výpůjční protokol, administrativa, MVS
222 112 279, 240
Sošková Michala, Mgr.
[rodičovská dovolená]
 
Štruncová Jitka, Mgr.
systémový knihovník, OBD, identifikátory, SK ČR
222 112 258
Váchová Hana
výpůjční protokol, periodika
222 112 279, 240  
   
KNIHOVNA OPLETALOVA  
Nováková Ivana
výpůjční protokol, odpisy knihovního fondu
222 112 331, 250
 
Procházková Jana
výpůjční protokol
222 112 331
   
DEPOZITÁŘ KRYSTAL  

Lipovský David
skladník

220 563 428

Služby

Meziknihovní výpůjční služba - mvs@fsv.cuni.cz

Elektronické informační zdroje - zdroje@fsv.cuni.cz