Služby vyučujícím a doktorandům

Služby vyučujícím a doktorandům

Pro zaměstnance FSV zajišťujeme zejména nákup tištěné i elektronické literatury pro studijní a badatelské účely z grantových prostředků. Doktorandům umožňujeme za určitých podmínek přístup k prezenční literatuře. Kromě toho zajišťujeme správu publikační činnosti zaměstnanců a studentů fakulty.

Nákup literatury

Své požadavky pište na:

Před zadáním požadavku prosím ověřte, zda kniha již není na fakultě k dispozici - online katalog.

Termíny dodání tištěné literatury:

česká literatura: do týdne

zahraniční: 3-4 týdny

Postup při nákupu tištěných knih:

  1. Knihovna na žádost zaměstnanců či studentů fakulty nakupuje knihy ze svého rozpočtu
  2. Knihovna pravidelně oslovuje vedoucí institutu, aby se k nákupu knih do knihovny vyjádřili a doporučili knihy, které má knihovna koupit.
  3. Dále je možné domluvit se přímo na institutu, aby byly potřebné knihy dokoupeny do knihovny z peněz institutu.
  4. Další možnost představuje postup, kdy si doktorandi či zaměstnanci fakulty knihy koupí z vlastních grantových prostředků.
  5. Knihovna skenuje nejžádanější knihy, které jsou dostupné jen v několika exemplářích a nejsou dostupné na knižním trhu. Knihy v naskenované podobě jsou dostupné pouze na chráněných počítačích v knihovně (autorsky zákon umožňuje jejich zpřístupnění pouze na místě samém), ale je možné z nich objednat tisk.

Postup při nákupu elektronické literatury:

  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců (vč. interních doktorandů) nákup elektronických článků z placených databází.
  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců nákup elektronických knih podle knihovní licence, např. do ebrary. Pořizovací cena těchto knih je vyšší oproti tištěné, ale je pak dostupná všem studentům UK online. 
  • Kontakt: Irena Prázová, irena.prazova@fsv.cuni.cz

Prezenční výpůjčky v knihovně FSV doktorandům, kteří nemají pracovní úvazek na FSV

Způsoby získání prezenční výpůjčky pro studium domů:

1/ přes noc/víkend/státní svátky

na požádání lze půjčit prezenční výpůjčku domů přes noc nebo dny pracovního volna – max. 8 publikací – více informací v provozním řádu

V případě, že uživatel nevrátí publikaci v daném termínu, nebudou tomuto uživateli nadále umožňovány výpůjčky z prezenčního fondu a zaplatí pokutu za nedodržení stanovené výpůjční lhůty dle platného Ceníku – 50 Kč za jednotku a den.

2/ žádost o zakoupení nové publikace, pokud je dostupná na trhu – kontaktujte paní Kateřinu Kohoutkovou, katerina.krmelova@fsv.cuni.cz . Ta vyjedná i způsob zaplacení (z grantových prostředků doktoranda, z peněz institutu nebo z financí knihovny).

Budete informování o možnostech nákupu či dalším postupu.

Termín dodání knihy do knihovny: česká literatura – do týdne, zahraniční literatura – do měsíce.

3/ digitalizace tištěného dokumentu v rámci služby Tisk na vyžádání v případě, že kniha není dostupná na trhu (viz Provozní řád, odstavec XIV.)

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích