Služby vyučujícím a doktorandům

Služby vyučujícím a doktorandům

Pro zaměstnance FSV zajišťujeme zejména nákup tištěné i elektronické literatury pro studijní a badatelské účely z grantových prostředků. Doktorandům umožňujeme za určitých podmínek přístup k prezenční literatuře. Kromě toho zajišťujeme správu publikační činnosti zaměstnanců a studentů fakulty.

Nákup literatury

Své požadavky pište na:

Před zadáním požadavku prosím ověřte, zda kniha již není na fakultě k dispozici - online katalog.

Termíny dodání tištěné literatury:

česká literatura: do týdne

zahraniční: 4-6 týdnů

Postup při nákupu tištěných knih:

  1. Knihovna na žádost zaměstnanců či studentů fakulty nakupuje knihy ze svého rozpočtu
  2. Knihovna pravidelně oslovuje vedoucí institutu, aby se k nákupu knih do knihovny vyjádřili a doporučili knihy, které má knihovna koupit.
  3. Dále je možné domluvit se přímo na institutu, aby byly potřebné knihy dokoupeny do knihovny z peněz institutu.
  4. Další možnost představuje postup, kdy si doktorandi či zaměstnanci fakulty knihy koupí z vlastních grantových prostředků.
  5. Knihovna skenuje nejžádanější knihy, které jsou dostupné jen v několika exemplářích a nejsou dostupné na knižním trhu. Knihy v naskenované podobě jsou dostupné pouze na chráněných počítačích v knihovně (autorsky zákon umožňuje jejich zpřístupnění pouze na místě samém), ale je možné z nich objednat tisk.

Postup při nákupu elektronické literatury:

  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců (vč. interních doktorandů) nákup elektronických článků z placených databází.
  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců nákup elektronických knih podle knihovní licence, např. do ebrary. Pořizovací cena těchto knih je vyšší oproti tištěné, ale je pak dostupná všem studentům UK online. 

Prezenční výpůjčky v knihovně FSV doktorandům, kteří nemají pracovní úvazek na FSV

Způsoby získání prezenční výpůjčky pro studium domů:

1/ přes noc/víkend/státní svátky

na požádání lze půjčit prezenční výpůjčku domů přes noc nebo dny pracovního volna – max. 8 publikací – více informací v provozním řádu

V případě, že uživatel nevrátí publikaci v daném termínu, nebudou tomuto uživateli nadále umožňovány výpůjčky z prezenčního fondu a zaplatí pokutu za nedodržení stanovené výpůjční lhůty dle platného Ceníku – 50 Kč za jednotku a den.

2/ žádost o zakoupení nové publikace, pokud je dostupná na trhu – kontaktujte paní Radku Suchyňovou, radka.suchynova@fsv.cuni.cz . Ta vyjedná i způsob zaplacení (z grantových prostředků doktoranda, z peněz institutu nebo z financí knihovny).

Budete informování o možnostech nákupu či dalším postupu.

Termín dodání knihy do knihovny: česká literatura – do týdne, zahraniční literatura – do měsíce.

3/ digitalizace tištěného dokumentu v rámci služby Tisk na vyžádání v případě, že kniha není dostupná na trhu (viz Provozní řád, odstavec XIV.)

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích