SLUŽBY

Verze pro tisk

Informace zejména pro studenty

Informace zejména pro zaměstnance

Služby knihovny a povinnosti i práva uživatelů se řídí Knihovním řádem UK a Provozním řádem SVI FSV UK