Knihobox

Knihobox

Pro vrácení vypůjčených knih z knihovny FSV můžete využít návratový box, který je umístěn před hlavním vchodem do budovy A v ulici U Kříže 8. Vrácené knihy budou z čtenářského konta odečteny nejpozději následující pracovní den.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obracet se na nás můžete přes e-mail knihovna@fsv.cuni.cz

knihobox