Aktuální seznam odebíraných tištěných časopisů - Hollar

Blesk
Lidové noviny
Mladá fronta dnes
Pražský deník
Právo
Sport
Pravda (slov.)
Deník N
Hospodářské noviny
 
A2
A/věda a výzkum
AΩ/věda pro každého
Cinema
Cinepur
Česká literatura
Československá fotografie
Český časopis historický
Čtenář
Dějiny a současnost
Duha
Film a doba
Filosofický časopis
ForMen
Forum - časopis Univerzity Karlovy (česky)
Forum - časopis Univerzity Karlovy (anglicky)
Foto
Full Moon
Host
Knižní novinky
Kontexty
Květy
Marketing & komunikace
Marketing & media (příloha Ročenka AČRA MK →NIII-1277)
Mediažurnál
Národní osvobození
Naše řeč
Naše společnost
Packaging
Paměť a dějiny
Perpetuum
Reflex
Reflexe - filozofický časopis
Reportér
Respekt
Revolver Revue
RR noviny (občasník)
Rock & Pop
Romano Džaniben
Rozrazil
Scientia et Societas
Senát
Sociální studia
Sociologický časopis
Soudobé dějiny
Statistika a my
Svět literatury
Svět rozhlasu
Téma
Tvar
Týden
Týdeník Echo
Týdeník Rozhlas
Týdeník Televize
Učitelské noviny
Vlasta
Zaostřeno na drogy
 
Communication today
Media Perspektiven + přílohy:
Sudetendeutche Zeitung