Konzultace a rešerše

Konzultace a rešerše

konzultace

  • poradíme vám, jak vyhledávat potřebné materiály
  • naučíme vás pracovat s Elektronickými informačními zdroji
  • doporučíme postup při zpracování citací ve vaší odborné práci
  • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz

rešerše

  • jde o soupis dostupné literatury k zadanému tématu
  • zjistíme, jaká literatura je k dispozici k vašemu tématu
  • jedná se o placenou službu 
  • rešerše k seminárkám a bakalářským a diplomovým pracem nezpracováváme, ale rádi vám poradíme, jak je vytvořit
  • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz