Katalogy a E-zdroje

Katalogy a e-zdroje

  

Informace o elektronických i tištěných

 • knihách
 • časopisech
 • novinách
 • bakalářských, diplomových a jiných pracech
 • a dalších zdrojích (návod na UKAŽ)

Přehled všech FSV e-zdrojů najdete na Portálu e-zdrojů.

9 nejoblíbenějších E-zdrojů pro FSV

E-zdroje podle FSV oborů

UKAŽ neprohledává mj. tyto zdroje (je třeba použít rozhraní konkrétního zdroje)

Portálu elektronických zdrojů najdete přehled všech e-zdrojů vhodných pro studenty a zaměstnance FSV. Současně tam najdete všechny zdroje dostupné pro celou UK. 

Pokud v UKAŽ nenajdete, co hledáte,

POUŽIJTE TYTO APLIKACE

Digitální knihovnu FSV - Kramerius

V Digitální knihovně FSV naskenované nejžádanější ročníky periodik z našich fondů.

Tituly v Krameriu zatím není možné vyhledat přes centrální vyhledávač UKAŽ. Využijte prosím vyhledávání přímo na úvodní stránce Krameria.

Digitální repozitář UK

V Digitálním repozitáři UK hledejte především kvalifikační práce obhajované na UK (bakalářské, magisterské, habilitační aj.).

Open Access zdroje vhodné pro FSV

Portál elektronických zdrojů UK

v Portálu najdete konkrétní elektronické zdroje a časopisy dostupné na UK. Mj. tu najdete seznam e-zdrojů doporučených pro FSV.

Studenti IES mají kromě toho přístup do specializovaných databází.

NENAŠLI JSTE KNIHU, ČASOPIS U NÁS? ZKUSTE SE PODÍVAT JINAM:

 • Národní knihovna - vyhledávání v publikacích Národní knihovny ČR
 • CERGE - katalog Knihovny Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze
 • Knihovny.cz - umožňuje vám z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd)
 • Souborný katalog ČR - podobně jako Knihovny.cz prohledává katalogy většiny knihoven v ČR
 • Google Books - prohledávejte a prohlížejte náhledy milionů knih z knihoven a vydavatelství po celém světě. Některé knihy najdete celé online nebo tu uvidíte, kde knihu získat.
 • WorldCat - prohledává katalogy knihoven z celého světa

Nevíte, jak se v databázích, e-zdrojích a katalozích vyznat?

Podívete se do Rad a návodů nebo nám napište zdroje@fsv.cuni.cz.