Kontakty na zaměstnance

Kontakty na zaměstnance

Vedoucí

PhDr. Prázová Irena, Ph.D.
informační gramotnost, e-zdroje

irena.prazova@fsv.cuni.cz

222 112 212

267 224 305

Knihovna Hollar

Klos Jonáš
digitalizace, pohledávky, data steward

jonas.klos@fsv.cuni.cz 222 112 295

Váchová Hana
výpůjční protokol, periodika, MVS

hana.vachova@fsv.cuni.cz 222 112 279

 

Knihovna Opletalova

Nováková Ivana
výpůjční protokol, odpisy knihovního fondu

ivana.novakova@fsv.cuni.cz

222 112 331

Knihovna Jinonice

Bc. Filko Jan
výpůjční protokol, periodika

jan.filko@fsv.cuni.cz

267 224 312

Mgr. Komárek Aleš
výpůjční protokol

ales.komarek@fsv.cuni.cz 267 224 304

Bc. Poštolková Alžběta
systémový knihovník

alzbeta.postolkova@fsv.cuni.cz 267 224 307
Mgr. Suchyňová Radka
tajemnice, akvizice, katalogizace
radka.suchynova@fsv.cuni.cz 267 224 306

Mgr. Slabochová Jitka
katalogizace, správa fondu

jitka.slabochova@fsv.cuni.cz

267 224 311

Mgr. Simota Martin
koordinátor open access a open science
martin.simota@fsv.cuni.cz 267 224 308

Chybík Radek
výpůjční protokol, MVS

radek.chybik@fsv.cuni.cz

267 224 313

Mgr. Sošková Michala
OBD, identifikátory
michala.soskova@fsv.cuni.cz 771 128 401
PhDr. Fialová Zuzana
správa e-zdrojů, OBD
zuzana.fialova@fsv.cuni.cz 267 224 309

Bc. Poštolka Ráchel
výpůjční protokol, katalogizace, správce EDIS UK 

rachel.postolka@fsv.cuni.cz

267 224 314

Depozitář Krystal

Lipovský David
skladník

42436615@fsv.cuni.cz 220 563 428

Služby

Meziknihovní výpůjční služba - mvs@fsv.cuni.cz

Elektronické informační zdroje - zdroje@fsv.cuni.cz

Citace - citace@fsv.cuni.cz

Nákup literatury - akvizice@fsv.cuni.cz

Badatelna historických periodik v Krystalu - badatelna@fsv.cuni.cz