Jak zaplatit pokutu

Jak zaplatit pokutu

Podle platného Knihovního a výpůjčního řádu UK je výše pokut za včas nevrácené dokumenty stanovená na 3 Kč / den pro absenční výpůjčky, 50 Kč / den za prezenční výpůjčky a 100 Kč / den za včas nevrácená elektronická zařízení. Pokuta se počítá za každou nevrácenou jednotku.

Stav čtenářského konta si může každý uživatel zkontrolovat po přihlášení do Centrálního katalogu UK. Má-li uživatel na svém čtenářském kontě neuhrazené pokuty, je jeho konto zablokované, to znamená, že si nemůže půjčovat ani objednávat další dokumenty dokud dluh nevyrovná.

Poplatky je možné uhradit následujícím způsobem:

 • platba v hotovosti u výpůjčního pultu
 • platba kartou přes platební terminál (pouze v knihovně v Hollaru a v Jinonicích)
 • platba bankovním převodem
  • Číslo účtu: 85033011/0100
  • Variabilní symbol: 100170
  • Specifický symbol: ID osobní číslo (najdete ho pod svou fotografií na průkazu UK)
  • Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení

Platby jsou možné pouze v Kč.

Do platebního příkazu uveďte všechny výše uvedené údaje. Odečtení pokuty ze čtenářského konta trvá obvykle několik pracovních dnů od zadání platebního příkazu.