Časté otázky

Časté otázky

Jak se zaregistrovat?

K využívání služeb všech knihoven UK je nutné mít vyřízený jeden z průkazů, který je možný získat v UK Pointu. Jakmile máte průkaz k dispozici, stačí vyplnit elektronickou přihlášku. Více

Zůstanu čtenářem knihovny i po přerušení/dokončení studia?

Během přerušeného studia lze využívat služeb knihovny. Jakmile studium dokončíte, zaniká i vaše registrace v knihovně CVI; do té doby je nutné vyrovnat všechny své závazky vůči knihovně (t.j. vrátit všechny výpůjčky, zaplatit poplatky apod.). V případě, že chcete knihovnu nadále využívat, musíte získat licenci externího uživatele služeb a znovu se zaregistrovat.

Jaké heslo použít k přihlášení do počítače?

Použijte stejné přihlášení jako do SIS, tedy univerzitní ID (osmimístné číslo) a heslo. Heslo je možné zkontrolovat nebo změnit na https://ldap1.cuni.cz/.

Jaké je heslo na WIFI?

Hlavní sítí je Eduroam, heslo do ní si můžete nastavit na https://ldap1.cuni.cz/. Heslo do sítě FSVUK (pro návštěvníky) najdete v knihovně u přepážky.

Mohu si do knihovny přinést svačinu (např. z kavárny)?

Ne. Mohlo by to poškodit knihy. Povolena je pouze voda v lahvi s uzávěrem. V knihovně Jinonicích je k tomuto určena relaxační zóna ve druhém patře.

Píšu bakalářskou nebo diplomovou práci. Kde najdu informace o citační etice a citacích?

Co je to bibliografická citace a proč používáme citace najdete na stránkách k citacím nebo v této příručce Jak se vyhnout plagiátorství.

Jak najít knihu v knihovně?

Knihy jsou ve volném výběru řazeny podle čísel uvedených na hřbetech (signatur). Knihy jsou rozděleny do skupin dle oborů. Signaturu knihy zjistíte v UKAŽ

Můžu si půjčit knihu s červenou signaturou?

Knihy s červenou signaturou jsou pouze pro prezenční půjčování a domů lze půjčovat ostatní knihy.

Jak si objednám knihy ze skladu?

Knihy umístěné ve skladu si můžete objednat prostřednictvím požadavku na výpůjčku (rezervace), k vyzvednutí budete vyzváni e-mailem. Podrobný návod najdete na tomto odkazu.

Proč mi nejdou prodloužit výpůjčky?

Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem, pokud jste už přesáhl/a výpůjční dobu, pokud máte knihu vypůjčenu již 3 měsíce, pokud vypršela doba platnosti vaší registrace, nebo pokud máte neuhrazený dluh v některé z knihoven UK.

Mohu vrátit vypůjčenou knihu v kterékoli knihovně Univerzity Karlovy?

Ne. Kniha musí být vrácena v pobočce, kde byla vypůjčena.

Je možné uhradit poplatky z prodlení na místě kartou nebo online?

Platby kreditní kartou jsou možné v Knihovně Jinonice a Hollar.

Jak dlouho trvá dokončení objednávek ze skladu/depozitáře?

V případě objednávek z depozitáře Krystal trvá doručení do tří pracovních dnů, z depozitáře Lešetice do 30 dnů. Ze skladu 1 / skladu 2 a skladu Opletalova trvá vyřízení objednávky do 2 hodin, po 16:00 do následujícího pracovního dne.

Vypůjčenou knihu jsem ztratil, poškodil nebo ji nemohu najít. Co bych měl dělat?

Kontaktujte nás co nejdříve a domluvíme se na způsobech řešení situace. Knihu lze nahradit stejným titulem. V případě, že již nebude k dispozici, budeme požadovat finanční kompenzaci.

E-zdroje

Jaké e-zdroje jsou na UK k dispozici?

Seznam dostupných elektronických zdrojů najdete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ). S porozuměním, co jsou elektronické zdroje a jak s nimi pracovat vám může pomoci Praktický průvodce EIZ na UK.

Co mám udělat, abych mohl/a pracovat s e-zdroji z domova?

Pro práci s e-zdroji odkudkoliv (tzv. vzdálený přístup) potřebujete vlastnit platný průkaz UK a mít aktivováno heslo do CAS - heslo získáte při vydání karty UK; jeho platnost je omezena na dobu 5 dnů. K prodloužení, změně či obnovení hesla slouží CAS na UK ‐ Centrální autentizační služba UK. Pro přihlášení pak použijte odkazy "Vzdálený přístup" a "Institucionální přihlášení (Shibboleth)" uváděné u jednotlivých e-zdrojů na PEZ.

Ve které databázi mám začít vyhledávat?

Konkrétní knihu nebo časopis zkuste vyhledat ve vyhledávači UKAŽ, který prohledává téměř všechny tištěné i elektronické zdroje na Univerzitě Karlově. Pro detailnější vyhledávání využijte Portál elektronických zdrojů, případně si zvolte ze zdrojů doporučených pro studenty FSV.

Vyhledávám v Google Scholar, ale jsou tam články, které nejsou dostupné, mohu je nějak získat?

Pokud vyhledáváte mimo prostory UK, nastavte si manuálně službu Find it.

Klikněte v Google Scholar na "Nastavení" -- "Knihovní odkazy", do vyhledávacího pole vyplňte Univerzita Karlova, zatrhněte možnost "Charles University - Find It @ CUNI" a uložte. K licencovaným plným textům se pak budete dostávat právě pomocí odkazu Find It @ CUNI.

Pokud pomocí služby Find it text online dostupný není, znamená to, že UK nemá licenci. V takovém případě se obraťte na knihovnu, která vám může zajistit papírovou kopii.

Jak zjistím, která databáze je přístupná pro FSV a jaká pro celou univerzitu? Proč se nemohu dostat do databáze uvedené na PEZ?

Na portálu elektronických zdrojů najdete vždy po kliknutí na "více informací" u konkrétní databáze řádky „Přímý přístup z:“ či „Vzdálený přístup z:“. U nich poté naleznete názvy fakult či jejich součástí, které mají ke zmíněné databázi přístup. Kompletní přehled zdrojů pro FSV můžete nalézt na portálu po vyfiltrování zdrojů pro FSV.

Nejsem studentem ani zaměstnancem FSV; jaké e-zdroje mohu použít ve vaší knihovně?

Většinu zdrojů mohou využívat pouze studenti a zaměstnanci FSV UK, s výjimkou volně dostupných zdrojů a časopisů. Můžete se ale registrovat do Klubu Alumni a tím získáte přístup k některým licencovaným e-zdrojům.

Jak zjistím, která databáze obsahuje konkrétní titul časopisu? Kde zjistím, jestli má knihovna dostupný konkrétní e-časopis?

Dostupnost e-časopisu na UK si ověříte v UKAŽ

Co mám dělat, když hledaný článek nenajdu v žádné z přístupných databází?

Pokud článek není dostupný v databázích a není dostupný ani v tištěné verzi v knihovnách UK, tak máte možnost získat jej přes meziknihovní výpůjční službu (MVS) .

Jak se dostanu ke kvalifikačním pracím UK?

Elektronické verze všech prací obhájených po 1. 1. 2006 jsou volně dostupné v Repozitáři závěrečných prací UK. Některé práce obhájené před rokem 2006 jsou přístupné z vybraných počítačů v knihovně v Jinonicích, na Hollaru a v Opletalově.