Časté otázky

Časté otázky

Jak se zaregistrovat?

K využívání služeb všech knihoven UK je nutné mít vyřízený jeden z průkazů, který je možný získat v UK Pointu. Jakmile máte průkaz k dispozici, stačí vyplnit elektronickou přihlášku. Více

Zůstanu čtenářem knihovny i po přerušení/dokončení studia?

Během přerušeného studia lze využívat služeb knihovny. Jakmile studium dokončíte, zaniká i vaše registrace v knihovně CVI; do té doby je nutné vyrovnat všechny své závazky vůči knihovně (t.j. vrátit všechny výpůjčky, zaplatit poplatky apod.). V případě, že chcete knihovnu nadále využívat, musíte získat licenci externího uživatele služeb a znovu se zaregistrovat.

Jaké heslo použít k přihlášení do počítače?

Použijte stejné přihlášení jako do SIS, tedy univerzitní ID (osmimístné číslo) a heslo. Heslo je možné zkontrolovat nebo změnit na https://ldap1.cuni.cz/.

Jaké je heslo na WIFI?

Hlavní sítí je Eduroam, heslo do ní si můžete nastavit na https://ldap1.cuni.cz/. Heslo do sítě FSVUK (pro návštěvníky) najdete v knihovně u přepážky.

Mohu si do knihovny přinést svačinu (např. z kavárny)?

Ne. Mohlo by to poškodit knihy. Povolena je pouze voda v lahvi s uzávěrem. V knihovně Jinonicích je k tomuto určena relaxační zóna ve druhém patře.

Píšu bakalářskou nebo diplomovou práci. Kde najdu informace o citační etice a citacích?

Co je to bibliografická citace a proč používáme citace najdete na stránkách k citacím nebo v této příručce Jak se vyhnout plagiátorství.

Jak najít knihu v knihovně?

Knihy jsou ve volném výběru řazeny podle čísel uvedených na hřbetech (signatur). Knihy jsou rozděleny do skupin dle oborů. Signaturu knihy zjistíte v UKAŽ

Můžu si půjčit knihu s červenou signaturou?

Knihy s červenou signaturou jsou pouze pro prezenční půjčování a domů lze půjčovat ostatní knihy.

Jak si objednám knihy ze skladu?

Knihy umístěné ve skladu si můžete objednat prostřednictvím požadavku na výpůjčku (rezervace), k vyzvednutí budete vyzváni e-mailem. Podrobný návod najdete na tomto odkazu.

Proč mi nejdou prodloužit výpůjčky?

Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem, pokud jste už přesáhl/a výpůjční dobu, pokud máte knihu vypůjčenu již 3 měsíce, pokud vypršela doba platnosti vaší registrace, nebo pokud máte neuhrazený dluh v některé z knihoven UK.

Mohu vrátit vypůjčenou knihu v kterékoli knihovně Univerzity Karlovy?

Ne. Kniha musí být vrácena v pobočce, kde byla vypůjčena.

Je možné uhradit poplatky z prodlení na místě kartou nebo online?

Platby kreditní kartou jsou možné v Knihovně Jinonice a Hollar.

Jak dlouho trvá dokončení objednávek ze skladu/depozitáře?

V případě objednávek z depozitáře Krystal trvá doručení do tří pracovních dnů, z depozitáře Lešetice do 30 dnů. Ze skladu 1 / skladu 2 a skladu Opletalova trvá vyřízení objednávky do 2 hodin, po 16:00 do následujícího pracovního dne.

Vypůjčenou knihu jsem ztratil, poškodil nebo ji nemohu najít. Co bych měl dělat?

Kontaktujte nás co nejdříve a domluvíme se na způsobech řešení situace. Knihu lze nahradit stejným titulem. V případě, že již nebude k dispozici, budeme požadovat finanční kompenzaci.

E-zdroje

Jaké e-zdroje jsou na UK k dispozici?

Seznam dostupných elektronických zdrojů najdete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ). S porozuměním, co jsou elektronické zdroje a jak s nimi pracovat vám může pomoci Praktický průvodce EIZ na UK.

Co mám udělat, abych mohl/a pracovat s e-zdroji z domova?

Pro práci s e-zdroji odkudkoliv (tzv. vzdálený přístup) potřebujete vlastnit platný průkaz UK a mít aktivováno heslo do CAS - heslo získáte při vydání karty UK; jeho platnost je omezena na dobu 5 dnů. K prodloužení, změně či obnovení hesla slouží CAS na UK ‐ Centrální autentizační služba UK. Pro přihlášení pak použijte odkazy "Vzdálený přístup" a "Institucionální přihlášení (Shibboleth)" uváděné u jednotlivých e-zdrojů na PEZ.

Ve které databázi mám začít vyhledávat?

Konkrétní knihu nebo časopis zkuste vyhledat ve vyhledávači UKAŽ, který prohledává téměř všechny tištěné i elektronické zdroje na Univerzitě Karlově. Pro detailnější vyhledávání využijte Portál elektronických zdrojů, případně si zvolte ze zdrojů doporučených pro studenty FSV.

Vyhledávám v Google Scholar, ale jsou tam články, které nejsou dostupné, mohu je nějak získat?

Pokud vyhledáváte mimo prostory UK, nastavte si manuálně službu Find it.

Klikněte v Google Scholar na "Nastavení" -- "Knihovní odkazy", do vyhledávacího pole vyplňte Univerzita Karlova, zatrhněte možnost "Charles University - Find It @ CUNI" a uložte. K licencovaným plným textům se pak budete dostávat právě pomocí odkazu Find It @ CUNI.

Pokud pomocí služby Find it text online dostupný není, znamená to, že UK nemá licenci. V takovém případě se obraťte na knihovnu, která vám může zajistit papírovou kopii.

Jak zjistím, která databáze je přístupná pro FSV a jaká pro celou univerzitu? Proč se nemohu dostat do databáze uvedené na PEZ?

Na portálu elektronických zdrojů najdete vždy po kliknutí na "více informací" u konkrétní databáze řádky „Přímý přístup z:“ či „Vzdálený přístup z:“. U nich poté naleznete názvy fakult či jejich součástí, které mají ke zmíněné databázi přístup. Kompletní přehled zdrojů pro FSV můžete nalézt zde.

Nejsem studentem ani zaměstnancem FSV; jaké e-zdroje mohu použít ve vaší knihovně?

Většinu zdrojů mohou využívat pouze studenti a zaměstnanci FSV UK, s výjimkou volně dostupných zdrojů a časopisů. Můžete se ale registrovat do Klubu Alumni a tím získáte přístup k některým licencovaným e-zdrojům.

Jak zjistím, která databáze obsahuje konkrétní titul časopisu? Kde zjistím, jestli má knihovna dostupný konkrétní e-časopis?

Dostupnost e-časopisu na UK si ověříte v UKAŽ

Co mám dělat, když hledaný článek nenajdu v žádné z přístupných databází?

Pokud článek není dostupný v databázích a není dostupný ani v tištěné verzi v knihovnách UK, tak máte možnost získat jej přes meziknihovní výpůjční službu (MVS) .

Jak se dostanu ke kvalifikačním pracím UK?

Elektronické verze všech prací obhájených po 1. 1. 2006 jsou volně dostupné v Repozitáři závěrečných prací UK. Některé práce obhájené před rokem 2006 jsou přístupné z vybraných počítačů v knihovně v Jinonicích, na Hollaru a v Opletalově.