E-zdroje rozdělené podle oborů

E-zdroje podle oborů

Ve službě UK-AŽ nenajdete úplně všechno, často musíte jít přímo do konkrétního zdroje. Zde jsou doporučené e-zdroje pro studenty a zaměstnance FSV roztříděné dle vyučovaných oborů.

Co jsou e-zdroje?

Média a žurnalistika

Anopress

Mediální databáze plných textů článků z českých tištěných a internetových periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován. Přístupný je také archiv s retrospektivou do roku 1996.

Tento zdroj je dostupný pouze z knihovny FSV UK a z Knihovny T. G. M. v Jinonicích (bližší informace získáte u pultu).

EBSCO

Významný multioborový zdroj, který mj. obsahuje kolekci zdrojů pro obory komunikace a masová média - Communication and Mass Media Complete - a pro politické vědy - Political Science Complete.

Factiva

Kromě ekonomických informací obsahuje aktuální denní obsah významných zahraničních novin např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times aj.;přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod.; všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd.

Infobanka ČTK

Soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských archivů, dokumentačních databází a textů českých novin.

Tento zdroj je dostupný pouze z knihovny Fakulty sociálních věd UK  (bližší informace získáte u pultu).

Library Press Display

Aktuální noviny v den jejich vydání, ve původním formátu. k dispozici je i archiv za poslední 3 měsíce. Všechny dokumenty jsou v původním formátu včetně reklam, obrazových příloh apod. Aktuální výtisky např. Independent, Sun, Washington Post, Guardian, Mladé Fronty a mnoha dalších.

Newton Media Search

Elektronický archiv tištěných i elektronických médií od roku 1996. V archivu MediaSearch je k dispozici obsah z celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z České republiky.

Newton media tematicky monitoring

Tematický monitoring českých médií na základě vybraných klíčových slov. Vhodný spíše pro badatele. Archiv monitoringu médií sahá u některých titulů až do roku 1993.

SAGE 

Fulltextová databáze časopisů mj. z oborů Communication & Media Studies. Archiv obsahuje články od počátku vydávání periodik.

Ekonomie

EMIS

Poskytuje monitoring tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů, speciálně zaměřené na finanční trhy. Pro FSV UK je předplacen EMIS Intelligence pro oblast střední a východní Evropy (CEE – Central & Eastern Europe).
 

Factiva

Unikátní informační zdroj zpřístupňující klíčové informace z oblasti obchodu a ekonomiky. Obsahuje mj. následující zdroje: 

  • průběžně aktualizované zpravodajské zdroje (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press;
  • aktuální denní obsah novin např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times aj.;
  • přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod.;
  • všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd.;
  • obchodní výkazy, makroekonomická data, analytické nástroje, průmyslové, obchodní a burzovní přehledy
  • fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historiská data o trzích, odkazy na www zdroje (kolem 4 000) apod..

Společenské vědy

CEEOL

Fulltextová databáze časopiseckých článků a digitálních dokumentů z oblasti společenských a humanitních věd vydávaných nebo zaměřených na střední, východní a jihovýchodní Evropu.

East View

Informační zdroj pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.

Web of Science

Mezinárodní renomovaná bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd. Informace o publikacích jsou dostupné včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky WoS je možné sledovat aktuální trendy, získat přehled o nově vznikajících oblastech výzkumu nebo identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.

Významné multioborové zdroje obsahující odborné knihy a periodika z celého světa

EBSCO

JSTOR

Proquest

SAGE Journals

Springer Link

Taylor and Francis

Wiley online Library