E-zdroje rozdělené podle oborů

E-zdroje podle oborů

Ve službě UK-AŽ nenajdete úplně všechno, často musíte jít přímo do konkrétního zdroje. Zde jsou doporučené e-zdroje pro studenty a zaměstnance FSV roztříděné dle vyučovaných oborů.

Co jsou e-zdroje?

Média a žurnalistika

Communication and Mass Media Complete (v rámci EBSCO)

Významný multioborový zdroj, který mj. obsahuje kolekci zdrojů pro obory komunikace a masová média.

Factiva

Kromě ekonomických informací obsahuje aktuální denní obsah významných zahraničních novin např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times aj.;přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod.; všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd.

Infobanka ČTK

Soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských archivů, dokumentačních databází a textů českých novin.

Tento zdroj je dostupný pouze z knihovny Fakulty sociálních věd UK  (bližší informace získáte u pultu).

Press Reader (dříve Library Press Display)

Aktuální noviny v den jejich vydání, ve původním formátu. k dispozici je i archiv za poslední 3 měsíce. Všechny dokumenty jsou v původním formátu včetně reklam, obrazových příloh apod. Aktuální výtisky např. Independent, Sun, Washington Post, Guardian, Mladé Fronty a mnoha dalších.

Newton Media Search

Elektronický archiv tištěných i elektronických médií od roku 1996. V archivu MediaSearch je k dispozici obsah z celostátních i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z České republiky.

Newton media tematicky monitoring

Tematický monitoring českých médií na základě vybraných klíčových slov. Vhodný spíše pro badatele. Archiv monitoringu médií sahá u některých titulů až do roku 1993.

SAGE 

Fulltextová databáze časopisů mj. z oborů Communication & Media Studies. Archiv obsahuje články od počátku vydávání periodik.

Ekonomie

Factiva

Unikátní informační zdroj zpřístupňující klíčové informace z oblasti obchodu a ekonomiky. Obsahuje mj. následující zdroje: 

  • průběžně aktualizované zpravodajské zdroje (newswires) vč. výhradní kombinace zdrojů od Dow Jones, Reuters a The Associated Press;
  • aktuální denní obsah novin např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times aj.;
  • přepisy klíčových televizních a rozhlasových zpráv od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR apod.;
  • všeobecná a odborná periodika jako The Economist, Forbes, Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The Bulletin, Far Eastern Economic Review atd.;
  • obchodní výkazy, makroekonomická data, analytické nástroje, průmyslové, obchodní a burzovní přehledy
  • fotografie a vyobrazení od Reuters a Knight-Ridder, firemní zprávy, historiská data o trzích, odkazy na www zdroje (kolem 4 000) apod..

Sociologie

Digizeitschriften

Digizeitschriften nabízí online přístup německy psaných akademických časopisů. 

JSTOR

Digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty a poskytuje přístup do kolekcí základních vědeckých časopisů v humanitních, společenských a přírodních vědách. Tento zdroj je dostupný pouze z knihoven FSV UK.

SAGE Journals

Fulltextová databáze časopisů z oboru médií, politologie a sociologie. Přístupné kolekce: Communication & Media Studies, Politics & International Relations, Sociology

SocINDEX with Full Text (EBSCO)

Mezinárodní databáze pro sociologická studia. Její značný záběr a obsah nabízí uživateli jedinečné informace pro široké spektrum sociologických disciplín.

Wiley Online Library

Wiley Online Library je rozsáhlá fulltextová databáze obsahující tituly elektronických časopisů, knih a referenčních příruček z oblasti lékařských, přírodních, sociálních a humanitních věd a umění vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi.

Politologie a teritoriální studia

Balkan Insight

Obsahuje aktuální informace ze zemí Balkánu, které jsou pravidelně aktualizovány dle dění v tomto regionu, včetně detailních analýz - investigativní reportáže, komentáře a politické a ekonomické analýzy.

CEEOL

CEEOL je fulltextovou databází časopiseckých článků a digitálních dokumentů z oblasti společenských a humanitních věd vydávaných nebo zaměřených na střední, východní a jihovýchodní Evropu.

Political Science Complete (v rámci EBSCO)

Obsahuje plné texty publikací a kompletní indexování a abstrakty periodik. Tato databáze zahrnuje také referenční knihy a monografie a fulltextové referáty z konferencí, včetně materiálů asociace International Political Science Association.

SAGE Journals

Fulltextová databáze časopisů z oboru médií, politologie a sociologie.Přístupné kolekce: Communication & Media Studies, Politics & International Relations, Sociology

Společenské vědy

CEEOL

Fulltextová databáze časopiseckých článků a digitálních dokumentů z oblasti společenských a humanitních věd vydávaných nebo zaměřených na střední, východní a jihovýchodní Evropu.

East View

Informační zdroj pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.

Web of Science

Mezinárodní renomovaná bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy, techniky, humanitních a společenských věd. Informace o publikacích jsou dostupné včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Díky WoS je možné sledovat aktuální trendy, získat přehled o nově vznikajících oblastech výzkumu nebo identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací.

Významné multioborové zdroje obsahující odborné knihy a periodika z celého světa

Academic Search (EBSCO)

JSTOR

Proquest

SAGE Journals

Springer Link

Taylor and Francis

Wiley online Library