Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Kdo je student se speciálními potřebami?

Okamžitá psychologická a psychiatrická pomoc

Poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami

Knihovna FSV

Pro studenty se specifickými potřebami jsou k dispozici kontrastní klávesnice pro zvýšenou čitelnost a kamerová lupa Ruby 10 Plus.