Personální identifikátory

Personální identifikátory

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Odpadají tak problémy způsobené diakritikou, používáním zkratek křestních jmen, duplicitou jmen, změnami příjmení u žen po provdání apod.  Při publikování je velmi vhodné uvádět redakci kromě jména i své personální identifikátory, některé vydavatelství je už považují za povinný údaj.

Evidence identifikátorů

  Povinnost založit si personální identifikátor mají všichni:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

  Tuto povinnost stanoví Opatření rektora č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

  Pro účely identifikace autora jsou na Univerzitě Karlově využívány tyto personální identifikátory:

  1. ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  2. ResearcherID
  3. Scopus Author ID

  U všech identifikátorů je třeba uvést afiliaci k FSV UK v anglickém znění. Tedy vždy: Charles University, Faculty of Social Sciences, dále pak i anglickou variantu konkrétního pracoviště (př. Department of Media Studies).

  Autoři mají podle č. 19 odst. 1 Opatření rektora č. 40/2021 povinnost zaevidovat své vědecké identifikátory do Informačního systému Věda. Tuto povinnost by měli naplnit nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu, resp. nejpozději v den vložení prvního výsledku do OBD.

  Návod pro evidenci identifikátorů

  V případě zájmu zajistí CVI prezentaci této agendy na Vašem institutu i metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů. Prosím, domluvte se předem na konkrétním čase. Viz kontakt níže.

  ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

  Jedná se o nekomerční, trvalý, mezinárodní identifikátor vědce, jehož výjimečnost spočívá v tom, že propojuje autory s výsledky jejich aktivit v různých informačních zdrojích do jednoho místa.

  Tento identifikátor umožňuje propojení s dalšími vědeckými identifikátory, hlavně s Publons ResearcherID (Web of Science) a Scopus Author ID.

  Registrace ORCID iD je bezplatná a provádí se na https://orcid.org/

  Návod na vytvoření identifikátoru je ke stažení :

  Na internetu existuje řada návodů na provedení této registrace:

  Pokud to je možné, uvádějte identifikátor ORCID u všech svých publikačních výsledků.

  Researcher ID 

  Jedná se o identifikátor autora, jehož publikační výsledek je evidován v databázi Web of Science. Přechodně byl tento identifikátor součástí nástroje Publons, ale nyní je již plně integrována ve WOS. Autorský profil je propojen se záznamy ve WoS a nabízí různé související přehledy a metriky, evidenci recenzí a editorské práce autora.

  Tento identifikátor si zakládají pouze ti autoři, kteří mají alespoň 1 publikaci v databázi Web of Science. Každý autor si svůj profil zakládá sám nebo s pomoci fakultního koordinátora, lze jej propojit také s profilem ORCID.

  Scopus Author ID

  Jedná se o jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Scopus, společnosti Elsevier. Identifikátor je automaticky vytvořen každému autorovi, který má publikace evidované v databázi Scopus. Profily jsou vytvářeny automaticky, což může způsobit, že jeden a ten samý autor má více Scopus Author ID. Pokud tuto skutečnost zjistíte, zažádejte o sjednocení svých identifikátorů přes kontaktní formulář.

  Mgr. Michala Sošková

  fakultní koordinátorka

  e-mail:  michala.soskova@fsv.cuni.cz
  telefon:  771 128 401