Budovy a studovny

Budovy a studovny

Centrum vědeckých informací FSV UK provozuje dvě knihovny a depozitář s badatelnou. V centrální Knihovně Jinonice vám jsou k dispozici individuální i týmové studovny.

/

Nově otevřená budova v Jinonicích určená pro všechny studenty a zaměstnance FSV UK i ostatních fakult. 

Více

/

Prostor na Hollaru aktuálně prochází rekonstrukcí.

/

Knihovna Opletalova nabízí ekonomickou literaturu, část knih a časopisů se nachází ve volném výběru v prostorách knihovny, část fondu je uložena ve skladu, odkud je třeba knihy objednat.

Badatelna Krystal

Badatelna v prostoru Krystal je určená pro studenty a zaměstnance UK, kde je možné studovat materiály, které jsou uchovány v depozitáři a které nelze z ochranných důvodů přemísťovat.