Badatelna Krystal

Badatelna Krystal

Adresa:

José Martího 407/2, 162 00 Praha 6-Veleslavín

E-mail: badatelna@fsv.cuni.cz

Telefon: 220 563 428

Depozitář

V prostorech univerzitního pracoviště Krystal se nachází moderní depozitář Knihovny FSV UK, kde jsou uchovávány významné fondy knihovny. 

Badatelna

Poblíž depozitáře se nachází i badatelna určená pro studenty a zaměstance UK, kde je možné studovat materiály, které jsou uchovány v depozitáři a které nelze z ochranných důvodů přemísťovat.