E-knihy

E-knihy

V minulých letech jsme nakoupily stovky odborných elektronických knih z oborů vyučovaných na FSV. Šlo zejména o nákupy z operačních projektů VaVpI a VVV (více o projektech níže). E-knihy jsou přístupné pro studenty a zaměstnance FSV a současně i celé UK přes vyhledávací službu UKA-Ž nebo přes Portál elektronických knih.

Nákup z OP VaVpI

V roce 2015 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Nakoupili jsme 606 e-knih a encyklopedií. Tisková zpráva k ukončení projektu z OP VaVpI

Seznamy nakoupených e-knih:

Nákup z OP VVV 2018

V roce 2018 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Nakoupili jsme 1189 e-knih. Tisková zpráva k projektu

Seznamy nakoupených e-knih:

Nákup z OP VVV 2019

V roce 2019 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE podpořeného z Operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, více o projektu