E-knihy

E-knihy

V minulých letech jsme nakoupily stovky odborných elektronických knih z oborů vyučovaných na FSV. Šlo zejména o nákupy z operačních projektů VaVpI a VVV (více o projektech níže). E-knihy jsou přístupné pro studenty a zaměstnance FSV a současně i celé UK přes vyhledávací službu UKA-Ž.

V roce 2015 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Nakoupili jsme 606 e-knih a encyklopedií. Tisková zpráva k ukončení projektu z OP VaVpI

Seznamy nakoupených e-knih:

Nákup z OP VVV 2018

V roce 2018 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Nakoupili jsme 1189 e-knih. Tisková zpráva k projektu

Seznamy nakoupených e-knih:

Nákup z OP VVV 2019

V roce 2019 proběhl nákup elektronických knih v rámci projektu MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE podpořeného z Operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, více o projektu

Nákup z OP VVV 2021

V roce 2021 proběhl nákup kolekcí e-knih na základě vyhodnocení ročního zájmu uživatelů (EBA) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

Dále v roce 2021 proběhl nákup elektronických referenčních knih z kolekce What Everyone Needs to Know v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

Nákup z OP VVV 2022

V roce 2022 proběhl nákup elektronických knih v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

I. etapa

II. etapa

Nákup z OP VVV 2023

V roce 2023 proběhl nákup elektronických knih v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

I. etapa

II. etapa