Nákup literatury

Nákup literatury

Své požadavky pište na:

Před zadáním požadavku prosím ověřte, zda kniha již není na fakultě k dispozici - online katalog.

Postup při nákupu tištěných knih:

  1. Knihovna na žádost zaměstnanců či studentů fakulty nakupuje knihy ze svého rozpočtu.
  2. Knihovna pravidelně oslovuje vedoucí institutu, aby se k nákupu knih do knihovny vyjádřili a doporučili knihy, které má knihovna koupit.
  3. Dále je možné domluvit se přímo na institutu, aby byly potřebné knihy dokoupeny do knihovny z peněz institutu.
  4. Další možnost představuje postup, kdy si doktorandi či zaměstnanci fakulty knihy koupí z vlastních grantových prostředků.
  5. Knihovna skenuje nejžádanější knihy, které jsou dostupné jen v několika exemplářích a nejsou dostupné na knižním trhu. Knihy v naskenované podobě jsou dostupné pouze na chráněných počítačích v knihovně (autorsky zákon umožňuje jejich zpřístupnění pouze na místě samém), ale je možné z nich objednat tisk.

Postup při nákupu elektronické literatury:

  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců (vč. interních doktorandů) nákup elektronických článků z placených databází.
  • Knihovna zajistí na žádost zaměstnanců nákup elektronických knih podle knihovní licence. Pořizovací cena těchto knih je vyšší oproti tištěné, ale je pak dostupná všem studentům UK online. 

Nákup e-knih na vyžádání na platformě ProQuest Ebook Central (DDA)

Při vyhledávání knih ve vyhledávači UKAŽ můžete nalézt v části věnované dostupnosti plného textu online odkaz na platformu ProQuest Ebook Central: Perpetual, DDA and Subscription Titles.

Pokud je u tohoto odkazu uvedena dostupnost pro určitý počet uživatelů, znamená to, že titul byl již v elektronické verzi na této platformě zakoupen.

Pokud má e-kniha u sebe poznámku Tuto knihu si můžete vyžádat u Vaší knihovny, znamená to, že e-kniha není zakoupena pro používání v rámci UK a knihu tak můžete číst zdarma po dobu cca 5 minut.

Pokud odkaz Tuto knihu si můžete vyžádat u Vaší knihovny rozkliknete, zobrazí se Vám informace týkající se dané e-knihy. 

Pokud jste přihlášeni jako uživatel z UK a e-knihu následně chcete získat celou, klikněte na Požadavek a vyplňte poptávkový formulář.

Na základě požadavku pak v knihovně ověříme, zda jste náš uživatel a zda už titul nemáme dostupný na jiné platformě. Po posouzení titul buď zakoupíme a zpřístupníme nebo požadavek zamítneme. V obou případech dostanete vyrozumění emailem. Zakoupené knihy jsou pak dostupné našim registrovaným uživatelům i z domova (vzdálený přístup).