Informační kurz pro studenty FSV UK

Informační kurz pro studenty FSV UK

V kurzu se dozvíte, jak pracovat s informačními zdroji, které máte k dispozici nejen na Univerzitě Karlově.

Kurz obsahuje 6 modulů:

  • Odborný text a odborné informace
  • Kde hledat odborné informace pro studium / knihovny a archivy
  • Odborné e-zdroje
  • Vyhledávání na internetu
  • Citace a etika
  • Informace nejen pro studenty Ph.D.

Informační kurz pro studenty FSV UK

(přístup přihlášením CAS)

Přístup pro hosty

Heslo: Hollar

Zápis sebe sama do kurzu (Student)

Klíč k zápisu
Kurz2021