UK-AŽ

UK-AŽ

Informace o elektronických i tištěných

  • knihách
  • časopisech
  • novinách
  • bakalářských, diplomových a jiných pracech
  • a dalších zdrojích (návod na UKAŽ)

Přehled všech FSV e-zdrojů najdete na Portálu e-zdrojů.

9 nejoblíbenějších E-zdrojů pro FSV

E-zdroje podle FSV oborů

UKAŽ neprohledává mj. tyto zdroje (je třeba použít rozhraní konkrétního zdroje)

Portálu elektronických zdrojů najdete přehled všech e-zdrojů vhodných pro studenty a zaměstnance FSV. Současně tam najdete všechny zdroje dostupné pro celou UK.