Ceník poplatků a služeb

Ceník služeb

Pokuta za překročení výpůjční lhůty 

Částka se počítá za každou výpůjčku a za každý započatý provozní den CVI.

absenční výpůjčka

prezenční výpůjčka

absenční výpůjčka elektronického zařízení

3 Kč / 1 den

50 Kč / 1 den

100 Kč / 1 den

  

Meziknihovní výpůjční služba

Mezinárodní výpůjční služba
(250 Kč knihy objednané z Evropy; 450 Kč knihy objednané ze zámoří vč. Velké Británie; ceny jsou stanoveny NK ČR, která mezinárodní výpůjčky vyřizuje)

250 – 450 Kč

 Zaslání vyžádaných výpůjček v rámci MVS

 cena poštovného

 

Rešerše

Rešerše z knihovního fondu

200 Kč / hod.

 

Sankce a ztráty

Knihovnické zpracování náhrady za ztracený dokument

50 Kč / 1 dokument

Poškození knihy (dle rozsahu poškození a rozhodnutí knihovníka)

min. 50 Kč

Ztráta klíče od šatního boxu či přístupové karty

100 Kč

Nevrácení klíče od šatního boxu po skončení pobytu v knihovně

50 Kč / 1 den

Ztráta či poškození zapůjčeného elektronického zařízení

až do výše pořizovací ceny

Ztráta nebo poškození čárového kódu nebo RFID čipu

20 Kč

1., 2., 3. upomínka e-mailem

Bez poplatku

4. upomínka doporučená

250 Kč (režijní náklady)

Předžalobní upomínka

250 Kč

Předžalobní příprava

200 Kč/ 1 dokument

Černobílá kopie 1 strany nahrazovaného dokumentu

2 Kč

Vazba nahrazovaného dokumentu

250 Kč

 

Rezervace

Odeslání upozornění na e-mail

bez poplatku

 

Samoobslužný tisk

1 černobílá A4

2 Kč

1 černobílá A3

4 Kč

1 barevná A4

5 Kč

1 barevná A3

10 Kč

 

Tisk a skenování na objednávku

Tištěná kopie na objednávku                           

1 černobílá A4

2 Kč

1 černobílá A3

4 Kč

1 barevná A4

6 Kč

1 barevná A3

12 Kč

 

Digitální kopie zhotovená skenerem – bez nosiče dat

(vztahuje se pouze na autorsky nechráněné dokumenty)      

1 strana

5 Kč

 

Tištěná kopie zhotovená pomocí skeneru

1 černobílá A4

7 Kč

1 černobílá A3

9 Kč

1 barevná A4

11 Kč

1 barevná A3

17 Kč

  


Placené služby nezahrnuté v Ceníku jsou stanoveny jako smluvní ceny dle typu a rozsahu zakázky či požadované služby. Může se jednat např. o speciální bibliografické a faktografické výstupy, speciální grafické a reprografické práce, konzultační, poradenské služby, pořádání odborných školení apod.

Ceník je přílohou Provozního řádu Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Účinnosti nabývá dne 1. července 2020.