Píšu bakalářskou/diplomovou práci

Píšu bakalářskou/diplomovou práci

Inspiraci můžete hledat v kvalifikačních pracech vašich kolegů

Literaturu hledejte např.

Jak psát odborný text, vám pomůže tato publikace

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7 K dispozici ke stažení v e-studovně eReadingu (nejprve se přihlašte stejně jako do CASu)

Důležité dokumenty

  • Opatření děkanky č. 16/2018 - název: Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě
  • Opatření rektora č. 72/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
  • Opatření rektora č. 13/2020 - Posuzování plagiátorství na UK
  • Návody pro SIS - Návod pro studenty na modul Témata prací (Výběr práce, průvodce pro zpracování závěrečných prací atd.)

Citování

Patrně se Vám budou hodit informace o citování vědeckých prací