Pomůcky při vyhledávání

Pomůcky při vyhledávání

Všechny aplikace nefungují jako google. Vyplatí se vědět, jak na ně.

Co vyhledávat?

Pokud nevíte přesný název nebo autora, zadávejte klíčová slova - tedy hlavně podstatná jména bez předložek, spojek. Upřesněte přídavnými jmény, slovesy.

Skloňování, časování, s nebo z, y/ => * nebo ?

* nahrazuje několik písmen ve slově - př. pedagog* = pedagogický, pedagogové, pedagogie atd.

? nahrazuje jedno písmeno ve slově - př. filo?ofie = filozofie i filosofie

AND, OR, NOT

- tzv. logické operátory stále ještě najdou své uplatnění nejen v katalogu, databázích, ale vyhledávání v google bude přesnější, když se je naučíte používat

sociologie AND dějiny - vyhledáte dokumenty, kde je slovo sociologie a dějiny současně

- AND většinou nemusíte zadávat, je to výchozí operátor

historie OR dějiny - vyhledáte dokumenty, kde je slovo historie nebo dějiny

- OR většinou využijete pokud chcete hledat i synonyma

klaus NOT václav - vyhledáte dokumenty, kde se mluví o klausovi ale ne václavovi

- v googlu lze napsat jak klaus -václav

uvozovky ""

"matematické modely" - najde přesně tento výraz v tomto pořadí, bez úprav

Máte příliš mnoho výsledků? Zúžujte!

  • určete časové období nebo určitou zemi
  • specifikujte jazyk nebo typ dokumentu (knihy x časopisy)
  • přidejte podřazená hesla (vzdělávání > vzdělávání dospělých)
  • vyloučete přebytečná témata operátorem NOT
  • vyhledávejte např. jenom v názvu

Moc málo výsledků? Rozšiřujte!

  • přidávejte synonyma nebo nadřazené nebo obecnější pojmy
  • použijte zástupné znaky (*, ?)