H-index (Hirschův index)

H-index (Hirschův index)

Některé instituce používají k hodnocení konkrétního vědce H-index. Jde o číselný údaj vypovídající o dopadu práce určitého vědce na oblast jeho činnosti. Číslo h je počtem prací vědce s počtem citací vyšších nebo rovných h. Je hodnocena celková doba vědecké činnosti. 

H-index není vázán na konkrétní databázi a lze jej vypočítat jak pro osobu, tak pro instituci nebo jakoukoliv skupinu. Pokud jste dotázáni na váš H-index, budete potřebovat upřesnění, z jaké databáze má vycházet. Často vychází z Web of Science, Scopus nebo je lze zjistit i z  Google Scholar. Pokaždé pak bude mít logicky jinou hodnotu. Jak spočítat H-index z Web of Science.