Knihovna

Knihovna

Centrum vědeckých informací je základním informačním zařízením fakulty, které spravuje veškeré knižní a časopisecké fondy fakulty. Zahrnuje dvě knihovny - Hollar a Opletalova. Zároveň slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.