Knihovna

Knihovna

Centrum vědeckých informací je základním informačním zařízením fakulty, které spravuje veškeré knižní a časopisecké fondy fakulty. Zahrnuje tři knihovny - Hollar, Opletalova a Jinonice. Zároveň slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.