Orgasmus na Západě: Dějiny rozkoše od 16. století do současnosti

Orgasmus na Západě: Dějiny rozkoše od 16. století do současnosti

<span>Orgasmus na Západě: Dějiny rozkoše od 16. století do současnosti</span>

Robert Muchembled

Dějiny rozkoše jsou dějinami slasti, individuální, mnohdy nesdělitelné, nepopsatelné, skryté, jindy naopak tabuizované. Dějiny orgasmu jsou ale zároveň kulturním fenoménem, který podléhá kolektivní zkušenosti, jež se během staletí proměňuje. Muchembled zkoumá sociálně a kulturně podmíněné proměny vztahu společnosti i jedinců k rozkoši v dlouhé časové perspektivě od 16. do 20. století. Při své analýze vychází především z literárních pramenů, egodokumentů i zdrojů vizuálních. Jeho vhled do dějin rozkoše je rovněž analýzou tabu a společenské morálky, jež prodělala od raného novověku do moderní doby mnoho zcela zásadních změn, v katolickém, protestantském i sekulárním prostředí.

Katalog