Úvod do estetiky animace

Úvod do estetiky animace

<span>Úvod do estetiky animace</span>

Jiří Kubíček

Z mnoha tváří a projevů současné animace se autor zaměřuje na ty umělecké tvary, které zobrazují děj prostřednictvím postav a odehrávají se v konkrétním prostoru a čase. Autor podává výměr animace a všímá si jejích vztahů s hraným filmem, televizní tvorbou, loutkovým divadlem i výtvarným uměním. Charakterizovány jsou všechny významné technologie a postupy 2D- i 3D-animace, které jsou v barevné příloze ilustrovány ukázkami z jednotlivých animovaných filmů.

Katalog