Analytický a statistický software | Jinonice

Počítač

Analytický a statistický software | Jinonice

V knihovně Jinonice mohou studenti na vybraných počítačích využívat analytický software SPSS, Atlas.Ti a NVivo a software pro práci s PDF Adobe Acrobat Pro. Většina instalovaných softwarů se nachází ve studovnách:

Číslo studovny Dostupný software Online rezervace
205 SPSS rezervovat
415 SPSS, Atlas, NVivo, Adobe Acrobat Pro  
416 SPSS, Atlas, NVivo, Adobe Acrobat Pro  
417 SPSS, Atlas, NVivo  
420 SPSS, Atlas, Adobe Acrobat Pro rezervovat
421 SPSS, Atlas, NVivo, Adobe Acrobat Pro rezervovat
422 SPSS, Atlas, NVivo, Adobe Acrobat Pro rezervovat

V ostatních počítačích, které jsou rozmístěny v knihovně (s výjimkou označených chráněných terminálů), naleznete software SPSS.

Pro práci s SPSS, Atlas.Ti a NVivo si lze v Knihovně Jinonice také zapůjčit notebook.