Co najdete v knihovně | Jinonice

Co najdete v knihovně | Jinonice

Co kde najdete

V knihovně najdete 167 studijních míst, 55 relaxačních míst a více než 40 tisíc svazků knih ve volném výběru z fondů sociologie, politologie, mezinárodních studií a také z oblasti žurnalistiky, mediálním studií a marketingu.

Také si můžete rezervovat tři typy studoven (individuální, týmové a velké skupinové), využívat studijní místa ve 3. a 4. NP nebo trávit čas se svými spolužáky ve foyer nebo v relaxační zóně ve 2. NP.

Na našich počítačích můžete využít výzkumné softwary jako je např. SPSS, Atlas Ti nebo NVIVO. Pro studenty se specifickými potřebami jsou k dispozici kontrastní klávesnice pro zvýšenou čitelnost a kamerová lupa Ruby 10 Plus.

K dispozici máte samoobslužné zařízení pro půjčování a vracení knih (selfcheck), stolní počítače, a můžete využít samoobslužná kopírovací centra v 1. a 3. NP.

Před hlavním vchodem do budovy A naleznete knihobox, do kterého můžete vracet knihy.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na novém tel. čísle + 420 267 224 303.

 

Těšíme se na vaši návštěvu!