Databáze MLA - zkušební přístup

MLA databaze

Databáze MLA - zkušební přístup

Do 30. dubna 2020 je pro celou Univerzitu Karlovu k dispozici zkušební přístup do databáze MLA Directory of Periodicals a do databáze MLA International Bibliography with Full Text.

MLA Directory of Periodicals je bibliografický adresář časopisů a knižních sérií z oblasti literatury, literární teorie a lingvistiky. Odkaz

MLA International Bibliography with Full Text je bibliografická databáze, obsahující bibliografické záznamy a plné texty pro studium jazyků a literatury z celého světa. Předmětově pokrývá tyto oblasti: literární vědu, dramatické umění, folklór, jazykovědu, dějiny tisku a publikační činnost. Odkaz