Jak na selfcheck | Jinonice

Jak na selfcheck | Jinonice

V nové knihovně máte k dispozici samoobslužné zařízení pro půjčování a vracení knih (selfcheck). Níže najdete krátký návod na obsluhu.

 


 

Jak si půjčit knihu

 

Vyberte možnost Zapůjčit

Načtěte svůj ISIC (čárovým kódem nebo čipem)

Položte na čtecí desku všechny knihy, které si chcete vypůjčit

Kvůli dosahu čtecího zařízení nepokládejte více než 3 najednou

 

Selfcheck 1

 

Pokud to výpůjční pravidla umožňují, knihy se načtou na vaše čtenářské konto a na displeji se označí zeleně

 

Selfcheck 2

 

Je možné si nechat vytisknout papírové potvrzení o výpůjčce

 

Selfcheck 3

 

Jak vrátit knihu

 

Vyberte možnost Vrátit

Položte na čtecí desku všechny knihy, které chcete vrátit

Kvůli dosahu čtecího zařízení nepokládejte více než 3 najednou

 

Selfcheck 4

 

Pokud se jedná o knihy z fondu knihovny FSV, budou odečteny z vašeho čtenářského konta a na displeji se označí zeleně

V případě vzniku poplatku za pozdní vrácení je uhraďte co nejdříve na výpůjčním pultu

 

Selfcheck 5

 

Je možné si nechat vytisknout papírové potvrzení o vrácení

 

Selfcheck 6