Jednotná registrace do knihoven UK

Jednotná registrace

Jednotná registrace do knihoven UK

Rádi bychom vám oznámili, že 1.12.2019 vstupuje v platnost nový Knihovní a výpůjční řád UK, který zavádí jednotnou registraci do všech knihoven UK.

Od 1.12.2019 již nebudete potřebovat registraci do každé knihovny UK zvlášť, pro užívání všech knihoven Vám bude stačit pouze jedna registrace.

K využívání služeb knihoven UK je nutné mít jeden z průkazů UK, který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Prostřednictvím elektronické přihlášky se mohou registrovat pouze interní uživatelé UK (studenti a zaměstnanci). Uživatelé z řad veřejnosti musí s průkazem externího uživatele osobně zajít do kterékoliv knihovny UK, kde jim osobní údaje do systému doplní.