space

Nové trialy dostupné na UK do 30. 4. 2020

Filozofická fakulta získala zkušební přístupy do databází MLA Directory of Periodicals (dostupné na https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=894) a do MLA International Bibliography with Full Text (https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=893), které jsou dostupné pro celou Univerzitu Karlovu, a to až do 30. dubna 2020.

Zdroje obsahují záznamy o publikacích z oblasti literatury, lingvistiky, dramatické umění, nebo také o historii tisku a publikační činnosti.