Nové zdroje

Nové zdroje

Dovolte, abychom vás informovali o ročním zpřístupnění monitoringu sociálních médií Newton Social Media. Přístup je možný pomocí IP adres i vzdáleným přístupem (heslem do CASu). Více informací naleznete na Portálu EIZ: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=1006. Zdroj je dostupný do: 30. 11. 2022.

Zpřístupněna je rovněž kolekce referenčních e-knih Společenské vědy, kterou naleznete na adrese: https://whateveryoneneedstoknow.com/. Přístup je nastaven v rámci počítačové sítě celé UK.