Nové zkušební přístupy

New trials

Nové zkušební přístupy

Chtěli bychom Vás informovat o dalších zkušebních přístupech, které jsou nově dostupné na UK. Jedná se o faktografickou databázi Statista, fulltextovou platformu Taiwan Academic Classics a kolekci knih vydavatelství World Scientific.

  • Statista

Jedná se o faktografickou databázi, která poskytuje podrobné statistiky a další faktografické údaje z mnoha oborů. Přistupovat ke zdroji můžete z Portálu elektronických zdrojů. Aktuálně je databáze dostupná do 31. 12. 2021.

  • Taiwan Academic Classics

Jde o fulltextovou platformu pro výzkum sinologie, která obsahuje především časopisy, knihy, materiály o historii Taiwanu a disertační práce. Přistupovat ke zdroji můžete z Portálu elektronických zdrojů, kde je dostupný do 31. 12. 2021.

  • World Scientific

World Scientific je multioborová kolekce odborných elektronických knih, referenčních příruček a učebnic z akademického vydavatelství World Scientific Publishing. Obsahuje odbornou literaturu v angličtině zejména z přírodních věd, ekonomie, lékařství a sociálních věd. Zdroj je dostupný na Portálu elektronických zdrojů do 31. 1. 2022.