Oxford Bibliographies Online

Oxford Bibliographies

Oxford Bibliographies Online

Oxford Bibliographies Online je soubor kolekcí, které pokrývají humanitní vědy, umění, společenské vědy, přírodní vědy a veřejné zdraví. Záznam obsahuje bibliografické údaje, anotaci a komentář. Zároveň je k dispozici přehled nejdůležitějších materiálů pro studium.

Přístup

Dostupnost do: 31.12.2022