Policy Commons: Global Think Tanks | Zkušební přístup

Policy Commons: Global Think Tanks | Zkušební přístup

Databáze Policy Commons: Global Think Tanks zpřístupňují materiály od 11 000 organizací včetně OECD, World Bank, Asian Development Bank, IMF a mnoha dalších NGO, IGO a think tanků.

Tento e-zdroj je pro celou univerzitu dostupný do 8. února 2024.

 

Webinář (záznam): https://www.youtube.com/watch?v=UUgfEdxrcYU

Přístup je možný z Portálu e-zdrojů: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/gf08nd/alma9925893989106986