Procházejte díla nedostupná na trhu online

Procházejte díla nedostupná na trhu online

Národní knihovna, Moravská zemská knihovna a Knihovna Akademie věd ČR již zpřístupňují některé knihy a periodika online pod licencí, která opravňuje knihovny ke sdílení děl nedostupných na trhu (DNNT). 

Tento režim se vztahuje na některé knihy vydané do roku 2000 a periodika do roku 2011.

Stačí se přihlásit do zapojených digitálních knihoven pomocí brány eduID a univerzitních přihlašovacích údajů. Odkazy najdete na webu https://dnnt.cz/.

Více informací o DNNT si můžete přečíst zde: https://dnnt.nkp.cz/seznam.html